Мачки

Се вдомуваат долгокоси мачиња од татко персиец и мајка ангорка.

тел: 075 690 242

Се вдомува Тоше, машко маченце старо два месеци.

тел: 075 690 242